Ukliďme Česko

Může jít o ilustraci outloni a text, kde se píše 0O Uklid'me Česko Uklid'me naši obec Krásnou 6. dubna 2024 Sejdeme se v hodin pred hasičskou zbrojnici na Dolní Krásné nebo ve 14 hodin pred obecním úradem na Krásné. Pytle a rukavice zajišteny, nezapomente pevnou obuv! Kontakt: Teper, SDH Krásná: 732 738 359 J. Styskal, ZAKr: 735 184 702 www.UklidmeCesko.cz Partneri akce KB ㄱ Nadace Jistota GARNIER PENNY. ŠKODA Coca-Cola Coca-Col eKooKom