Výkonný výbor

Starosta Bohumír Teper
Náměstek starosty Ing. Iveta Vašková
Velitel družstva Roman Država
Jednatel Žaneta Sýkorová
Pokladník Nikol Rusinová
Vedoucí mládeže Zuzana Državová
Referent prevence Václav Kozel
Strojník Milan Gřunděl
Kronikář Petra Musilová
Člen výboru Roman Jančík
Člen výboru Lenka Jančíková

Kontrolní a revizní rada

Předseda KRR Zdeňka Vaňková
Člen KRR Renáta Sysalová
Člen KRR Taťána Gřundělová