Jednotka SDH

Jednotka k 1.1.2024:

velitel JSDH – Libor Gucký

velitel družstva a zástupce velitele JSDH – Roman Država

velitel družstva – Bohumír Teper

strojník – Ondřej Krhut

strojník – Milan Gřunděl

strojník – Roman Jančík