Partneři

Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2023

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Krásná v letošní roce uspěl se svou žádostí v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2023“.

Sbor má v plánu pořídit novou sportovní stříkačku, která vyhovuje současným trendům.

Moravskoslezský kraj Sboru poskytne investiční dotaci v maximální výši 40,00 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu „Sportovní stříkačka“, maximálně však ve výši 80.000 Kč.
Tímto bychom chtěli poděkovat Moravskoslezskému kraji za podporu a spolupráci.

SDH Krásná

Národní sportovní agentura


SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Krásná v letošním roce obdržel dotaci od Národní sportovní agentury.
Uspěli jsme se svou žádosti ve výzvě s názvem Můj Klub 2022, která je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let.

Celková výše dotace činí 38.700,- Kč. Dotace byla využita na nákup sportovních hadic a proudnic na požární útok a na nákup džberovky na útok CTIF. Dále byla dotace použita na třídenní soustředění pro mladé hasiče a na platbu stravného na soutěžích v požárním sportu.

Tímto bychom chtěli poděkovat Národní sportovní agentuře za podporu a spolupráci.

SDH Krásná

Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2020 z Moravskoslezského kraje

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Krásná v letošním roce obdržel dotaci z Moravskoslezského kraje z titulu ¨Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2020¨.

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-na-podporu-sboru-dobrovolnych-hasicu-v-roce-2020-144342/ ,

Byl nám podpořen projekt ¨Program na podporu sboru dobrovolných hasičů na Krásné¨. Celková výše dotace činí 77 900,- Kč, tedy 68,03% vynaložené částky. Dotace byla využita na nákup sportovních přileb a na náčiní pro disciplíny CTIF pro mladé hasiče, a to žebříková stěna a nástřikové terče na něž jsme čerpali částku 23 400,-Kč. Dále byla dotace použita na pořízení slavnostního praporu s příslušenstvím – 54 500,- Kč.

Tímto bychom chtěli poděkovat Moravskoslezskému kraji za podporu a spolupráci.

SDH Krásná