Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2023

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Krásná v letošní roce uspěl se svou žádostí v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2023“.

Sbor má v plánu pořídit novou sportovní stříkačku, která vyhovuje současným trendům.

Moravskoslezský kraj Sboru poskytne investiční dotaci v maximální výši 40,00 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu „Sportovní stříkačka“, maximálně však ve výši 80.000 Kč.

Tímto bychom chtěli poděkovat Moravskoslezskému kraji za podporu a spolupráci.

SDH Krásná