Národní sportovní agentura


SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Krásná v letošním roce obdržel dotaci od Národní sportovní agentury.
Uspěli jsme se svou žádosti ve výzvě s názvem Můj Klub 2022, která je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let.

Celková výše dotace činí 38.700,- Kč. Dotace byla využita na nákup sportovních hadic a proudnic na požární útok a na nákup džberovky na útok CTIF. Dále byla dotace použita na třídenní soustředění pro mladé hasiče a na platbu stravného na soutěžích v požárním sportu.

Tímto bychom chtěli poděkovat Národní sportovní agentuře za podporu a spolupráci.

SDH Krásná