UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO

Letos jsme se opět přihlásili k úspěšné celorepublikové akci UKLIĎME ČESKO, která se koná v sobotu 7. dubna 2018.
Sraz účastníků je v 9 hodin před hasičskou zbrojnicí na Dolní Krásné. Vyzýváme tímto dobrovolníky z řad občanů včetně dětí, aby se v sobotu dopoledne připojili a pomohli vyčistit od odpadků některé místní čísti naší obce.
Pro zdárný a bezpečný průběh akce budou zajištěny pytle a pracovní rukavice, výstražné vesty vezměte s sebou. Na konci akce se sejdeme opět na hasičské zbrojnici, kde bude zajištěno malé občerstvení.
Jsou vítání všichni, kteří chtějí udělat něco pro své okolí, přírodu a obec. Případné dotazy k této akci zodpoví starosta sboru osobně nebo telefonicky na čísle 732 738 359.