Výroční valná hromada

Sbor dobrovolných hasičů Krásná Vás srdečně zve na valnou

hromadu konanou

dne 6. ledna 2018 v 15.00 hod. v areálu hasičské zbrojnice