Dětský karneval

V odpoledních hodinách dne 18. března 2017 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Krásná tradiční dětský karneval v Restauraci Krásenka. Zábavným odpolednem nás provázel klaun Boženka. Karnevalu se aktivně zúčastnilo 40 dětí v maskách, z toho bylo nejvíce domácích mazlíčků, bojovníků a pirátů, nechyběly ale ani princezny a víly (viz foto) .

Sbor dobrovolných hasičů Krásná by chtěl touto cestou poděkovat Obecnímu úřadu v Krásné a sponzorům Farmě Krásná a Restauraci Krásenka za spolupráci a finanční podporu při organizaci této akce.