Jednotka SDH

Jednotka k 1.1.2019:

velitel JSDH – Jiří Guziur

velitel SDH a zástupce velitele JSDH – Roman Država

velitel družstva – Jaromír Žiška

velitel družstva – Libor Gucký

velitel družstva – Bohumír Teper

strojník – Ondřej Krhut

strojník – Milan Gřunděl

strojník – Roman Jančík

hasič – Václav Kozel