„Práce“ s dětmi aneb aktivita po celý rok

Do nového roku jsme vstoupili sportovní přípravou v tělocvičně ZŠ Janovice. Celkem jsme ji navštívili čtyřikrát, a to pokaždé na dvě hodiny. S dětmi jsme trénovali na uzlovou a hadicovou štafetu. Pro starší žáky to byla vzhledem k jejich zkušenostem brnkačka. Mladší žáci to měli mnohem náročnější – uzly pro ně byly úplnou novinkou, se kterou se každý popral po svém. Po tvrdé dřině následovala zábava v podobě míčových her a cvičení na nářadí. Nasbírané zkušenosti z tréninku předvedly děti 8.2.2020 v raškovické tělocvičně na soutěži raškovický Rašák.

V letošním roce nás provází různá opatření, která mají zabránit šíření koronaviru. Vlivem těchto opatření se bohužel neuskutečnila celosvětová akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko ani největší dobrovolnická akce v České republice „72 hodin“.

První letošní soutěže v požárním útoku se družstva starších a mladších žáků zúčastnily dne 6.6.2020 v Nýdku. Byl to zároveň nejdelší výjezd za soutěží v letošním roce.

Měsíc červen byl na soutěže velmi bohatý. Zúčastnili jsme se ještě dalších dvou soutěží, a to 26.6 ve Vyšních Lhotách a 27.6 na Morávce. Na Morávce se starší žáci umístili na 1. místě a mladší žáci na 3. místě.

25.7.2020 uspořádala soutěž Mohelnice. Pro naše mladé hasiče to byl úspěšný den. Mladší i starší žáci si vysoutěžili 1. místo.

5.9.2020 jsme pořádali u hasičské zbrojnice na Krásné okrskovou soutěž o svatého Floriana. Dočkali jsme se bohaté účastí družstev mladších, starších, dorostu a nechyběl ani hasičský potěr v podobě družstev MINI. Naši starší žáci obsadili na domácí půdě 4. místo. Mladší měli bohužel neplatný pokus.

Poslední letošní soutěž se konala dne 12.9.2020 v zrekonstruovaném areálu v Nižních Lhotách. Počasí bylo nádherné. Soutěžilo se nám jedna báseň a byly to nervy až do poslední chvíle! Starší žáci si s velkou parádou odnesli na krku medaile za první místo. Mladší žáky zdobily medaile bronzové. Bouchli jsme šampaňské a oslavili úspěšně odvedenou práci.

Konec září již tradičně patří Brannému závodu jednotlivců v Nižních Lhotách. Nejvýše se z našich starších žáků umístila za děvčata Lucie Korbašová na třetím místě.

Aby nebylo vše jen o učení a trénování, uskutečnila se v letošním roce díky dotacím z MŠMT (Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy) a obce Krásná dvě víkendová soustředění. Na jaře to bylo soustředění na Zlatníku. V říjnu jsme vyrazili na chatu na Hrčavě. Trénovalo se na „ZPV“ (ty byly vlivem vládních opatření bohužel odsunuty na neurčito). V sobotu dopoledne jsme si udělali výšlap na Gírovou. Večery se nesly v duchu společenských her. Pochutnali jsme si i na výborném dortu, který ke svým narozeninám upekla Maruška Vašková. Nedělní ráno bylo ve znamení balení a úklidu. Před odjezdem jsme ještě navštívili místní kamennou kapličku Panny Marie, která se ukrývá uprostřed lesa s léčebným pramenem. Velkou odměnou, kterou si snad všichni užili, byla bobová dráha v Mostech u Jablunkova.

Bohužel nám koronavirus zhatil i plánovanou Drakiádu. I tak si myslíme, že byl letošní rok s dětmi aktivní, úspěšný a snad i zábavný. Všichni se
těšíme na rok 2021!