Již 90 let od založení SDH Krásná

Psal se rok 1930 a v okolí naší obce byly již sbory dobrovolných hasičů založeny, pouze u nás a na Lubně ještě ne. Vzniku sboru předcházela ustavující schůze na Lubně, která se konala dopoledne dne 17.6. a odpoledne pak v obecním hostinci Krásná čp. 233. Sbor přišli založit bratři Pobeskydské župy bratr Dominik Kubala, župní velitel z Raškovic, bratr Jaroslav Nalepa, náměstek župního inspektora z Janovic, bratr František Stajger, okrskový vzdělavatel z Janovice. Z třiceti přítomných občanů se tehdy přihlásilo do sboru 26 občanů, a to Adámek Jan, Baheník Leopold, Brantal Karel, Carbol Adolf, Carbol Eduard, Carbol František, Foldyna Jan, Frýdecký Eman, Hrůzek Alois, Hrůzek Antonín, Hrůzek František, Hrůzek Karel,Chovanec Ferdinand, Krupa Jan, Matera Jan, Meyer Leopold, Mohyla Karel, Pavelek Jan, Ohnutek Josef, Rusina Antonín, Sysala František, Sysala Martin, Škapa Josef, Toman Jan, Vaněk František, Velčovský Robert.
Prvním předsedou se stal bratr Jan Adámek, starosta obce, který ve funkci zůstal do roku 1949, poté se funkce ujal Jan Mohyla, od roku 1956 byl ve funkci předsedy Augustin Mališ, od roku 1960 Jan Koloničný, který ve funkci působil až do roku 1995, od tohoto roku byl starostou sboru Vlastimil Žiška a od roku 2010 až dosud je jím Bohumír Teper ml.
První valná hromada sboru se konala 25. ledna 1931, kde byli přijati další členové. Základnu Sboru dobrovolných hasičů od té doby tvoří v průměru 55 členů.
Sbor  dobrovolných hasičů Krásná již od svého vzniku pořádal různé výlety, plesy, hrál divadlo, to vše, aby si z výtěžku mohl pořídit výzbroj a výstroj pro členy. Avšak na pořízení první stříkačky od firmy Raichman musela být vzata půjčka ze záložny. Jelikož sbor ještě v této době neměl zbrojnici, byla stříkačka umístěna ve stodole paní Foldynové, kde se platil za její úschovu nájem. V roce 1935 vznikl ve stodole požár, a ač sbor neutrpěl žádné ztráty, kdy stříkačka byla včas vytažena, byl sbor nucen postarat se o výstavbu hasičské zbrojnice. Za vhodné místo byla vybrána část pozemku pana Františka Hrůzka, na hranici s pozemkem pana Klementa Tepra a dne 28.července 1935 byl položen základní kámen na výstavbu zbrojnice, která byla postavena za 2 909,10 Kč, bez věžky, která byla postavena v letech 1937 – 1938. V roce 1952 byla jednotkou zakoupena poplachová siréna, která byla zabudována na budovu požární zbrojnice. V roce 1963 byl postaven ze dřeva taneční parket a kolna na úschovu materiálu. Na počátku 70. let došlo v hasičské zbrojnici k výstavbě kuchyně a sálu. V roce 1973 byla postavena požární nádrž na pozemku br. Jana Kuboše, který tento pozemek dal sboru zdarma. V roce 1976 byla provedena úprava výletiště postavením osvětlovacího stožáru a vybetonováním tanečního parketu. V roce 2004 se podařilo úspěšně zahájit přestavbu sociálního zařízení. Od té doby došlo k rozsáhlé rekonstrukci hasičské zbrojnice a v roce 2015 byl proveden křest stávající hasičské zbrojnice společně se sportovním areálem a dětským hřištěm.
V roce 1935 došlo k rozdělení majetku rovným dílem mezi Sborem dobrovolných hasičů Krásná a Mohelnicí, kdy od tohoto data fungují v obci dva sbory. V roce 2011 však došlo ke spojení výjezdové jednotky SDH Krásná a SDH Krásná-Mohelnice.
V roce 1949 jsme byli jako sbor plně mechanizován, kdy v listopadu byla sboru přidělena motorová stříkačka, odpadlo tak zdlouhavé dojíždění k požáru koňmi, a taktéž namáhavé ruční pumpování. K tomu bylo dne 18.1.1949 zakoupeno ojeté vozidlo zn. Opel, které později sbor vyměnil za Tatru, poté Avii 20 – Furgo a Avií CAS 8. V roce 2017 sbor převzal nový devítimístní dopravní automobil Ford Transit Custom o nosnosti 3,6 tuny, o jehož získání se postarala Obec Krásná za podpory Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR a Moravskoslezského kraje. Tento vůz byl dne 10.6.2017 slavnostně posvěcen panem farářem z Pražma Mgr. Miroslawem Jeselem, CssR. Automobil byl pokřtěn našimi nejmenšími a dostal jméno Bobík. 

Sbor dobrovolných hasičů Krásná se snaží od svého vzniku nejen pořádat různé akce, kdy zpočátku to byly především plesy, letní karnevaly a zájezdy, později dětské karnevaly, drakiády, od roku 2012 každoroční pohárovou soutěž o Pohár starostky/y obce, stavění májky, ale také se účastníme soutěží v požárním sportu a zapojili jsme se i do největší dobrovolnické akce České republiky pod názvem UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO. V posledních 5 letech se velice daří našim mladším hasičům v požárním sportu. Za největší úspěch zatím považujeme 1. místo z 19 družstev noční soutěže o Pohár Fire TV a Pohár hory Prašivé s výsledným časem 15,375 s. Přehled našich úspěchů lze vidět na pohárech, které jsou umístěny v sále hasičské zbrojnice.