Ukliďme svět, ukliďme Česko 6.4.2019

Díky sobotě 6.4.2019, se nám na svět kouká mnohem lépe. SDH Krásná se zapojila, již potřetí do celosvětové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Do této akce se s námi tradičně zapojili i členové mysliveckého sdružení Krásná a občané obce. Je potěšující, že každý rok počet účastníku přibývá. Celkem se nás tedy sešlo 17 dospělých a 16 dětských pomocníku. Sraz u hasičské zbrojnice na Krásné jsme měli v 9 hodin. Každý vyfasoval rukavice a pytle, které dodal obecní úřad Krásná a hurá na to. Trasy jsme měli letos tři.
První – tu nám již známou- od zastávky u p. Mališe, přes zatáčky k hasičské zbrojnici. Tam se každoročně najde spousta pokladů. Podařilo se nám zlikvidovat i jednu černou skládku založenou (podle obsahu) již našimi prarodiči. Druhá trasa vedla od hasičské zbrojnice, za farmu Krásna. A nakonec jsme prošli cestu vedoucí od hasičské zbrojnice směrem na Janovice. Odvoz odpadů zajistil obecní úřad ve spolupráci s Ing. Rohanem, za což jim moc děkujeme. Vozík, se totiž pořádně najezdil a prohnul pod tíhou 1200 kg odpadu. A že jsme se kolikrát divili, co vše lidé do přírody vyhodí. K hasičské zbrojnici jsme se vraceli v 12:30 pořádně zmožení, ale s pocitem, že jsme udělali něco pro přírodu.
V prostorách hasičské zbrojnice na nás ještě čekalo malé pohoštění, na které přijeli i účastnící akce z Mohelnice. Občerstvení připravily zdejší členky, a finančně pomohla Obec Krásná. Nad kávičkou a buchtou jsme se společně zasmáli všem svým „odpadovým úlovkům“. Jsme rádi, že mládeži není příroda a osud planety lhostejný. Snad si díky těmto akcím začnou brát příklad ze zodpovědnosti k přírodě i dospělí a začnou se, k ní, lépe chovat. Protože, kdo jiný má dětem ukazovat směr. Všem zúčastněným moc děkujeme za pomoc.